BIG-BOND ADHESIVES

 

Big Bond

กาวยาง ตราบิ๊ก บอนด์  กาวยางคุณภาพสูง เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี เนื้อกาวเข้มข้น ยึดติดแน่น

 

 

กาวยางสำหรับงานฟอร์ไมก้าโดยเฉพาะ

กาวยางคุณภาพ ปริมาณเนื้อกาวสูง สำหรับงานติดฟอร์เมก้า และงานปิดผิวชนิดต่างๆ แรงยึดติดสูง ไม่หลุดล่อน เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี

การใช้งาน

1. ทำความสะอาดพื้นผิวที่ต้องการติดทั้งสองด้าน
   ให้สะอาด ปราศจากฝุ่น หรือคราบสกปรก
2. ทากาวลงบนพื้นที่ทั้งสองด้าน ด้วยแปรง หรือ
   เกรียงทากาวที่สะอาด
3. หลังทากาวทั้งสองด้าน ทิ้งให้แห้งประมาณ
   5 นาที หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับความหนาบาง
   ของเนื้อกาวที่ทา  
4. ประกบติดเข้าหากัน และกดลงแรงๆ